Z upływającym czasem izolacje zarówno pionowe jak i poziome ulegają korozji. Prawidłowa izolacja muru to bardzo ważna kwestia zapobiegająca zawilgoceniom budynku. Ważna jest zarówno izolacja pionowa jak i pozioma. Niestety nawet prawidłowo wykonana hydroizolacja może korodować wraz z upływającym czasem. Niestety nawet dziś występują również błędy wykonania hydroizolacji. Poniżej przedstawiamy schemat wykonania izolacji poziomej:

Z powodu niewłaściwej izolacji mur może nabierać wody w ramach zjawiska podciągania kapilarnego czyli podciągania wody z gruntu kapilarami muru:

Kiedy podczas oględzin stwierdzimy uszkodzoną hydroizolację można temu zaradzić stosując wytworzenie nowej izolacji metodą przepony czyli w procesie iniekcji ciekłokrystalicznej:

Renowacja hydroizolacji metodą iniekcji jest bardzo skuteczna na wiele lat.  

Izolacje hydrofobowe budynków wykonujemy technologiami i materiałami najlepszych producentów! Stosujemy metody:

  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.