Wykonujemy analizy Termowizyjne profesjonalną kamerą marki FLIR oraz Termowizorem BOSCH. Udostępniamy fotografie zrobione kamerą Termowizyjną. Pomagamy w wykryciu wszelkich anomalii możliwych do obejrzenia tą metodą:

 • lokalizowanie nieszczelności w budynkach- okna, drzwi, dachy oraz innych elementy budowli
 • ustalenie mostków termicznych / energetycznych i wad izolacji
 • lokalizowanie wilgoci w murach oraz próba ustalenia pochodzenia problemu
 • pomiar punktu rosy- miejsca wrażliwe na skraplanie wilgoci i powstawanie grzyba
 • próba wykrycia pękniętych rur - nie zawsze jest to możliwe ponieważ różnica temperatury poszukiwanego czynnika (wody) a muru może być słabo widoczna
 • wykrywanie przegranych instalacji elektrycznych w budynkach oraz urządzeniach
 • analiza pracy silników pod kątem przegrzewających się elementów w tym np. łożysk 

Wykrywanie zawilgocenia. 

Zawilgocenie jest jednym z częściej występujących źródeł uszkodzeń budynków. Przenikanie powietrza może wytwarzać zawilgocenie wewnątrz ścian, podłóg, czy sufitów. Zawilgocona izolacja schnie bardzo powoli i staje się siedliskiem pleśni i grzybów. Skanowanie kamer termowizyjnych może zlokalizować wilgoć stanowiącą środowisko w której rozwija się pleśń. Nawet wyczuwając jej zapach, nie sposób znaleźć miejsca gdzie powstaje. Przegląd w podczerwieni pozwala ustalić, gdzie znajdują się zawilgocone miejsca, w których może rozwijać się pleśń, prowadząc do problemów zdrowotnych.

 Mostki termiczne / przemarzanie. 

Inne zastosowania termowizji obejmują lokalizację mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki energii z budynku. Mostek termiczny jest obszarem w którym przekrój budynku ma mniejszy opór cieplny. Jego powstanie jest uwarunkowane względami technologicznymi. Typowymi skutkami działania mostków termicznych są: 

 1. Obniżenie się temperatury we wnętrzu. W najgorszych wypadkach może to spowodować zawilgocenie, zwłaszcza w rogach.
 2. Znacznie wyższe straty ciepła.
 3. Chłodniejsze obszary w budynkach.

Informacje dodatkowe na naszej stronie TERMOWIZOR.pl

 • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
 • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
 • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
 • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
 • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
 • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
 • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
 • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.