Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem parkieciarza przed położeniem podłogi jest zmierzenie jej wilgotności. Można to robić na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest badanie wilgotności metodą CM. Jest to to najbardziej popularna metoda mierzenia wilgotności podłoża. Najdokładniejsza metodą jest jednak badanie wago-suszarką. Karbid to nazwa węglika wapnia, który pod wpływem wody wytrąca gaz- acetylen. Ten z kolei wywołuje wzrost ciśnienia w butli, w której mieszamy karbid z jastrychem. Na podstawie wyniku ukazującego się na manometrze przytwierdzonym do pokrywy butli możemy określić stopień wilgotności jastrychu.  Metoda karbidowa CM jest jednym z najbardziej popularnych sposobów przeprowadzenia pomiaru wilgotności materiałów budowlanych miedzy innymi podłoża betonowego. 

Zasada działania wilgotnościomierza karbidowego wykorzystuje wiedzę o procesie rozpadu węglika wapnia, czyli karbidu, w wodzie. W wyniku tej reakcji powstaje gaz (acetylen), który z kolei powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Poziom wilgoci odczytuje się bezpośrednio z manometru, który wskazuje wysokość ciśnienia w pojemniku oraz w specjalnych tabelach, które podają wilgotność masową materiału.  

By przeprowadzić pomiar, najpierw do miseczki pobiera się próbkę materiału.  Warstwę wierzchnią odrzucamy. Pobraną z wewnętrznej warstwy próbka rozbijamy młotkiem na drobne kawałki, których szerokość nie powinna przekraczać 2 mm. Tak pokruszony materiał ważymy na wadze ręcznej. Stosunkowo szybko, by nie dopuścić do zmiany wilgotności rozdrobnionej próbki, wkładamy ją  wraz z ampułką karbidu i stalowymi kulkami do stalowej butli zaopatrzonej w manometr. Zamkniętym pojemnikiem należy mocno potrząsnąć, uważając by próbka nie dotknęła manometru. W efekcie stalowe kulki rozbijają ampułkę z karbidem. Powstały w ten sposób gaz (acetylen) powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Im większa zawartość wody w próbce, tym ciśnienie jest większe. Jego poziom można odczytać na manometrze, a potem na specjalnych tabelach, sprawdzić odpowiadającą mu wilgotność masową materiału. 

Jaki pomiar wilgoci podkładu jest uznany w Polsce i przez kogo? 

Wyniki pomiarów DNS G-814, G-815, G-820/821/822 w każdej chwili mogą zostać sprawdzone przez pomiar powtórny w tym samym miejscu czy wago-suszarkę. Sam przyrząd od wielu lat funkcjonuje w Niemczech i w ponad 3800, razach uchronił parkieciarzy i nie tylko ich, przed dużymi kosztownymi szkodami, powstałymi w wyniku wilgoci podkładu . W tych okolicznościach DNS G-814/815/G-820/921/822 odpowiadają warunkom "uznanym regułom nowoczesnej techniki budowlanej" (parkieciarskiej). Potwierdzają to sądy w Niemczech, adwokaci od spraw budowlanych, a także uznane Instytuty Rzeczoznawców IFFMeinz; ; Instytut Badania Materiałów Budowlanych MPA -Weimar, ISH-Stuttgart, a w Polsce Instytut Techniki Budowlanej, który nakazuje dokonanie pomiarów podkładów mineralnych metodą elektryczną, przyrządem o dokładności 0,1% wobec wago-suszarki-patrz str.20 Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 2006 rok.

  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.