Opracowanie: Michał Sokołowski Koordynator Polskiej Grupy Osuszającej.

W nowoczesnych budynkach już na etapie projektowania, bardzo dba się  o prawidłowe zabezpieczenia przeciwwodne. Niestety jednak i w całkowicie nowych budynkach można się spotkać z nieodpowiednim wykonaniem hydroizolacji już na etapie fundamentu. Często można zauważyć tak zwaną niedbałość w wykonaniu izolacji poziomej fundamentu. A przecież hydroizolacja pozioma fundamentu zapobiega podciąganiu kapilarnemu wody z gruntu i dalszej migracji wody do ścian budynku. Stosuje się słabej jakości folie z rolki, które mogę pękać. A woda „nie jest ślepa” jak mówi stare przysłowie i zawsze znajdzie drogę. Hydroizolacja musi mieć charakter ciągły a jej przerwanie wróży jedynie wilgoć w murze. Co za tym idzie występuje duże prawdopodobieństwo występowania grzyba budowlanego.

Główną przyczyną namnażania się grzyba budowlanego jest wilgoć w pomieszczeniach oraz woda w konstrukcji budynku.

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji jest pośrednio metodą osuszania budynku i muru. Ponieważ jeśli zablokujemy migrację wody w murze to docelowo mur się samoczynnie osuszy. Może to jednak trwać bardzo długo. Jeśli więc mur jest mocno nasączony wodą to po wykonaniu hydroizolacji należy zastosować osuszacze MASTER, aby sprawnie odciągnąć nadmiar wody w murze.

Metod wykonania hydroizolacji jest bardzo wiele. Od bardzo prostych, wręcz przestarzałych technologii jak naniesienie mas smoło podobnych, po nowoczesne środki do hydroizolacji poziomych i pionowych REMMERS.

Właśnie to niemiecka firma REMMERS jest światowym liderem w dostarczaniu środków do hydroizolacji. W portfolio produktowym REMMERS znajdziemy wiele rozwiązań systemowych do wykonania pionowej i poziomej hydroizolacji budynku. Producent ten dostarcza również profesjonalne środki do likwidacji grzyba domowego.

Wilgoć woda w murze a powstawanie grzyba domowego.

Ten kto zmierzył się z grzybem domowym wie jaki niebezpieczny i trudny do usunięcia jest to problem. Potocznie znana metoda to natrysk środka grzybobójczego z chlorem na miejsca zagrzybione. Jest to niestety metoda tylko maskująca problem. Środek oczywiście zadziała, jednak tylko powierzchniowo nie likwidując problemu całkowicie. Porażona grzybem ściana niestety po pewnym czasie ponownie pokryje się czarnym nalotem. Wynika to właśnie z tego, że grzyb namnaża się w wilgotnym mikroklimacie. Aby więc prawidłowo zlikwidować grzyba domowego należy najpierw wykonać specjalistyczne pomiary, które zlokalizują potencjalną wodę w murze oraz mostki termiczne. Sprawdzić należy również czy systemy wentylacji działają prawidłowo. Ponieważ słaba wentylacja lub jej brak doprowadza do kumulacji wilgoci w powietrzu. To również jest czynnik powodujący namnażanie się grzyba budowalnego.

Należy zaznaczyć, że grzyb domowy jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

Niestety porażone grzybem domowym ściany, sufity czy podłogi są bardzo toksyczne. Wydzielane do otoczenia toksyny są mocno chorobotwórcze. Mogą powodować również problemy onkologiczne z Rakiem złośliwym włącznie. Szczególnie narażone na działanie toksyn grzyba budowlanego są dzieci oraz osoby starsze. Zgodnie z tym należy zrobić wszystko aby kompleksowo zabezpieczyć dom przez porażeniem grzybem.

Pomiary wilgotności i termowizja lokalizują wodę i wilgoć w murze.

Wykonując profesjonalną ekspertyzę dowiemy się gdzie jest wilgoć oraz jaki jest powód jej kumulacji w naszym otoczeniu oraz w murach. Skuteczność i trwałość systemu hydroizolacji zależy od różnych czynników. Jednym z najważniejszych jest dobór odpowiedniego systemu uszczelniającego w zależności od rodzaju obciążenia wodą. Tylko prawidłowe zlokalizowanie obciążeń umożliwia trwale działającą izolację przeciwwodną budynku. Powodów gromadzenia się wilgoci może być bardzo wiele:

 • Brak odpowiedniej wentylacji i cyrkulacji powietrza
 • Woda w murze podciągana kapilarnie
 • Napór wody na mur z wód gruntowych
 • Problem z dachem i systemem rynien
 • Mostek termiczny i skraplanie się wody na ścianie ( Punkt Rosy )
 • Przemarzanie muru w zimie

Takie specjalistyczne oględziny wskażą nam faktyczny powód problemu z wilgocią oraz możliwości jego rozwiązania. W przypadku migracji wody w murze z powodu słabej lub skorodowanej hydroizolacji musimy wdrożyć plan naprawczy.

Hydroizolacja pionowa czy pozioma? Wszystko zależy od naporu wody na budynek.

Niestety najczęściej jest tak, że mokry mur oznacza potrzebę wykonania izolacji pionowej oraz poziomej. Ponieważ hydroizolacje muszą zabezpieczyć fundamenty oraz mury zarówno przed pociąganiem kapilarnym jak i poziomym naporem wody. Hydroizolację pionową najlepiej wykonać od zewnętrz budynku. Bywa również tak, że warunki geologiczne i technologiczne bardzo utrudniają wykonanie izolacji z zewnętrz budynku. Wówczas można wykonać hydroizolacje od wewnątrz budynku. Należy pamiętać jednak, że w takiej sytuacji będzie nadal występował niekorzystny wpływ wody na mury.

Profesjonalne hydroizolacje od REMMERS Polska.

W ostatnich dziesięcioleciach iniekcje jako sposób na wykonanie przepony poziomej w istniejącym już murze ugruntowały swoje miejsce jako sprawdzone rozwiązanie. Są to metody efektywne, czyste, a przede wszystkim stosunkowo niedrogie. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest rewolucyjna technologia kremowa. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie kremu iniekcyjnego KIESOL C. Porównując właściwości dostępnych obecnie metod iniekcyjnego wykonywania poziomej przepony w istniejących murach lub służących do tego celu systemów produktów łatwo stwierdzić znaczną przewagę Kiesolu C nad innymi kremami iniekcyjnymi dostępnymi na rynku: 

 • Zastosowanie preparatu Kiesol C jest zatem najbardziej efektywną metodą w przypadku większości przepon poziomych realizowanych w istniejących budynkach.
 • Kiesol C został przetestowany i posiada certyfikat do bezciśnieniowej iniekcji dla stopnia zawilgocenia do 95%. Raport z testu jest dostępny online.
 • Poziome, wąskie otwory minimalizują wysiłek związany z ich wierceniem, ograniczają zużycie materiału i skracają czas.
 • Dzięki małej średnicy otworów ich późniejsze wypełnianie zawiesiną cementową Bohrlochsuspension nie jest konieczne.

W przypadku hydroizolacji pionowej najbardziej skuteczny jest środek MB2K.

Szybka i łatwa aplikacja oraz wysokie bezpieczeństwo oraz szybki postęp prac to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Właśnie te wymagania spełnia system REMMERS MB 2K. Wraz z wprowadzeniem nowej normy mostkujące rysy mineralne szlamy uszczelniające zostały dopuszczone do stosowania na podłożach betonowych w klasie oddziaływania wody W1-E. Również MB 2K może być stosowany zgodnie ze standardem przyjętym dla elastycznych szlamów uszczelniających. Ponieważ MB 2K nie tylko spełnia wymagania dla MDS mostkujących rysy, ale także przewidziane dla modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych mas powłok bitumicznych PMBC, może być również używany w obszarach wykraczających poza ramy normalizacji.

Po ocięciu naporu i migracji wody możemy zabrać się za odgrzybianie.

Istnieje wiele produktów na rynku przeznaczonych do likwidacji pleśni oraz grzybów budowlanych. Można je podzielić na środki doraźne oraz działające długoterminowo. Dostępne w marketach środki w aerozolu powinno używać się tylko do doraźnej, tymczasowej likwidacji grzyba. Natomiast aby pozbyć się na stałe grzyba domowego oraz pleśni, należy najpierw osuszyć konstrukcję budynku i wdrożyć odpowiednią hydroizolację. Potem dopiero możemy wdrożyć specjalistyczne środki aplikując je na mury, ściany i sufity. W portfolio środków na pleśnie i grzyby od REMMERS, znajdziemy:

 • Preparat w aerozolu do doraźnej walki z pleśniami i grzybami domowymi REMMERS Schimmel-Stop. Jest to aktywny, specjalny środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń biologicznych.
 • REMMERS Sporenfrei który działa zabójczo na zarodniki grzybów i drobnoustroje chorobotwórcze zarówno na powierzchni jak i w powietrzu. Można go aplikować za pomocą zamgławiaczy oraz opryskiwaczy.
 • Do gruntowania materiałów możemy zastosować środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych REMMERS Sporenbinder.
 • Aby zwalczyć grzyba na murze i w materiałach możemy zastosować bardzo silny płynny środek REMMERS Adolit M flüssig. Preparat można stosować powierzchniowo oraz iniekcyjnie. Co oznacza, że jeśli mur jest porażony grzybem również w swoim przekroju to możemy wlać preparat po przez wywiercone otwory. Pozwoli to nasączyć mur i likwidować grzyb w całym jego przekroju.

Jak widzimy bardzo trudne jest prawidłowo usunąć wodę, wilgoć i grzyba z budynku. Są to często procesy długotrwałe, wymagające zastosowania wielu technologii jednocześnie. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy pozbyć się problemu na zawsze. Należy jednak bezwzględnie wdrożyć wszystkie wymagane prace i środki. Nie można oszczędzać również na materiałach ponieważ może się to zemścić szybciej niż może się to nam wydawać.

 • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
 • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
 • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
 • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
 • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
 • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
 • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
 • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.