Opracowanie: Michał Sokołowski Koordynator Polskiej Grupy Osuszającej.

Z całą pewnością można stwierdzić, że głównym powodem powstawania grzyba budowlanego jest wilgoć. Należy więc przyjrzeć się przyczynie nadmiernej kondensacji wilgoci w naszym budynku. Przyczyn może być wiele. Wilgotny mur z powodu wadliwej hydroizolacji lub bardzo słaba wentylacja pomieszczeń. Również mostki termiczne i przemarzanie mogą powodować namnażanie się grzyba budowlanego.

Przyglądając się słabej wentylacji mamy na uwadze brak cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. A naturalne czynności jakie wykonuje każdy z nas w miejscu zamieszkania również powodują nagromadzenie się wilgoci. Gotowanie oraz pranie wytwarza parę wodną, która potem nieodprowadzona na zewnątrz budynku zaczyna skraplać się na murach.

Mieszkańcy zagrzybionych budynków próbują poradzić sobie z problemem we własnym zakresie. Ścierają grzyba oraz opryskują go preparatami z Chlorem. Potem malują, ukrywając niebezpieczną toksyczną narośl na ścianie. Grzyb ciągle odrasta ponieważ nie wystarczy go tylko opryskiwać chemią.

Aby całkowicie wyeliminować grzyba budowlanego należy dotrzeć do przyczyny jego powstawania. Należy więc całkowicie odciąg grzybowi dostęp do wilgoci.

Podstawą jest sprawdzenie wentylacji oraz wprowadzenie potrzebnych modernizacji. Należy również zweryfikować hydroizolację. Jeśli woda jest podciągną kapilarnie z gruntu lub nasącza mur naciekowo na przykład z dachu, to należy wdrożyć prace zmierzające do naprawy hydroizolacji. Eksperci z branży osuszania muszą wykonać niezbędne pomiary i ekspertyzy. Możliwe, że prace odtwarzające hydroizolację będą bardzo rozbudowane. Należy odtworzyć przecież hydroizolację pionową i poziomą. Proponowane metody to wdrożenie iniekcji kurtynowej metodą Remmersa i wytworzenie przepony w murze. Zastosowanie ma tu preparat Kiesol C Remmersa. Jest to specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Naprawa hydroizolacji oraz wentylacji budynku to podstawowe i najważniejsze etapy. Jednak w przypadku kiedy w budynku gromadzi się dodatkowa wilgoć należy zastosować osuszacze kondensacyjne.

Stacjonarne systemy do osuszania powietrza AERIAL z serii WT oraz AD, pomogą wyregulować poziom wilgotności w budynku.

Osuszacze stacjonarne do pracy ciągłej AERIALA odbiorą nadmiar wytwarzanej wilgoci. Nadmiar wilgoci w budynku mieszkalnym może być powodowany częstym praniem oraz gotowaniem. Również nowoczesne technologie budowlane mogą być powodem kumulacji wilgoci w budynku. Przecież mówi się, że energooszczędne, ciepłe i szczelne budynki tworzą tak zwaną „puszkę”. Dążąc właśnie do pełnej szczelności okien oraz zapobiegając ucieczce ciepła, zapobiegamy również ucieczce wilgoci. Taka wilgoć nie zniknie sama. Będzie ona powodować namnażanie się owego grzyba budowlanego.

W przypadku przemysłu jest jeszcze więcej powodów kumulowania się dużej ilości wilgoci.

Mogą to być to po prostu wszelkie procesy produkcyjne. Procesy gdzie używa się dużo wody i wytwarza się dużo pary. Osuszacze stacjonarne AERIALA znajdą również zastosowanie w przypadku kiedy procesy produkcji czy magazynowania wymagają utrzymania stałego bardzo suchego mikroklimatu. To produkcja farmaceutyczna czy spożywcza najczęściej korzysta z wymuszonego osuszania.

Wilgoć jest nieustannie obecna w naszym otoczeniu. Prawidłowe parametry wilgotności nie powodują kłopotów zdrowotnych i nie niszczą żadnych materiałów. Prawidłowy poziom wilgotności powietrza podawany procentowo to zakres od 45% do 60%. Analizy takie przeprowadza się higrometrami czyli miernikami wilgotności oraz termo-higrometrami posiadającymi możliwość pomiaru punktu rosy. Punkt rosy również wskazuje nam gdzie może występować skraplanie się pary wodnej oraz gdzie mogą powstawać grzyby budowlane. Widzimy więc, że podwyższona wilgotność w budynkach nie jest pożądana. A to właśnie osuszacze kondensacyjne z serii WT oraz AD AERIALA potrafią utrzymać na stałe prawidłową wilgoć w naszym otoczeniu, odbierając nadmiar wilgoci w sposób ciągły.

 

  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.