Opracowanie: Michał Sokołowski Koordynator Polskiej Grupy Osuszającej.

Z całą pewnością można stwierdzić, że głównym powodem powstawania grzyba budowlanego jest wilgoć. Należy więc przyjrzeć się przyczynie nadmiernej kondensacji wilgoci w naszym budynku. Przyczyn może być wiele. Wilgotny mur z powodu wadliwej hydroizolacji lub bardzo słaba wentylacja pomieszczeń. Również mostki termiczne i przemarzanie mogą powodować namnażanie się grzyba budowlanego.

Przyglądając się słabej wentylacji mamy na uwadze brak cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. A naturalne czynności jakie wykonuje każdy z nas w miejscu zamieszkania również powodują nagromadzenie się wilgoci. Gotowanie oraz pranie wytwarza parę wodną, która potem nieodprowadzona na zewnątrz budynku zaczyna skraplać się na murach.

Mieszkańcy zagrzybionych budynków próbują poradzić sobie z problemem we własnym zakresie. Ścierają grzyba oraz opryskują go preparatami z Chlorem. Potem malują, ukrywając niebezpieczną toksyczną narośl na ścianie. Grzyb ciągle odrasta ponieważ nie wystarczy go tylko opryskiwać chemią.

Aby całkowicie wyeliminować grzyba budowlanego należy dotrzeć do przyczyny jego powstawania. Należy więc całkowicie odciąg grzybowi dostęp do wilgoci.

Podstawą jest sprawdzenie wentylacji oraz wprowadzenie potrzebnych modernizacji. Należy również zweryfikować hydroizolację. Jeśli woda jest podciągną kapilarnie z gruntu lub nasącza mur naciekowo na przykład z dachu, to należy wdrożyć prace zmierzające do naprawy hydroizolacji. Eksperci z branży osuszania muszą wykonać niezbędne pomiary i ekspertyzy. Możliwe, że prace odtwarzające hydroizolację będą bardzo rozbudowane. Należy odtworzyć przecież hydroizolację pionową i poziomą. Proponowane metody to wdrożenie iniekcji kurtynowej metodą Remmersa i wytworzenie przepony w murze. Zastosowanie ma tu preparat Kiesol C Remmersa. Jest to specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Naprawa hydroizolacji oraz wentylacji budynku to podstawowe i najważniejsze etapy. Jednak w przypadku kiedy w budynku gromadzi się dodatkowa wilgoć należy zastosować osuszacze kondensacyjne.

Stacjonarne systemy do osuszania powietrza AERIAL z serii WT oraz AD, pomogą wyregulować poziom wilgotności w budynku.

Osuszacze stacjonarne do pracy ciągłej AERIALA odbiorą nadmiar wytwarzanej wilgoci. Nadmiar wilgoci w budynku mieszkalnym może być powodowany częstym praniem oraz gotowaniem. Również nowoczesne technologie budowlane mogą być powodem kumulacji wilgoci w budynku. Przecież mówi się, że energooszczędne, ciepłe i szczelne budynki tworzą tak zwaną „puszkę”. Dążąc właśnie do pełnej szczelności okien oraz zapobiegając ucieczce ciepła, zapobiegamy również ucieczce wilgoci. Taka wilgoć nie zniknie sama. Będzie ona powodować namnażanie się owego grzyba budowlanego.

W przypadku przemysłu jest jeszcze więcej powodów kumulowania się dużej ilości wilgoci.

Mogą to być to po prostu wszelkie procesy produkcyjne. Procesy gdzie używa się dużo wody i wytwarza się dużo pary. Osuszacze stacjonarne AERIALA znajdą również zastosowanie w przypadku kiedy procesy produkcji czy magazynowania wymagają utrzymania stałego bardzo suchego mikroklimatu. To produkcja farmaceutyczna czy spożywcza najczęściej korzysta z wymuszonego osuszania.

Wilgoć jest nieustannie obecna w naszym otoczeniu. Prawidłowe parametry wilgotności nie powodują kłopotów zdrowotnych i nie niszczą żadnych materiałów. Prawidłowy poziom wilgotności powietrza podawany procentowo to zakres od 45% do 60%. Analizy takie przeprowadza się higrometrami czyli miernikami wilgotności oraz termo-higrometrami posiadającymi możliwość pomiaru punktu rosy. Punkt rosy również wskazuje nam gdzie może występować skraplanie się pary wodnej oraz gdzie mogą powstawać grzyby budowlane. Widzimy więc, że podwyższona wilgotność w budynkach nie jest pożądana. A to właśnie osuszacze kondensacyjne z serii WT oraz AD AERIALA potrafią utrzymać na stałe prawidłową wilgoć w naszym otoczeniu, odbierając nadmiar wilgoci w sposób ciągły.

 

PROSZĘ WYBRAĆ NASZ ODDZIAŁ- ALFABETYCZNIE

tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 798 315 090 Maciej Drzewiński
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel: 509 079 855 Sławek Podgórski
tel. 609 669 914 Tomasz Biesiada
tel. 505 447 448 Kornel Landowski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Kornel Landowski
tel: 516649840 Grzegorz Wyleżuch
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel: 669143180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 608 861 636 Adam Wawrzyńczyk
tel. 600 719 348 Jan Suchanek
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 606985583 Tomasz Plewiński
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 669 143 180 Rafał Lingowski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 505 447 448 Kornel Landowski
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 608 861 636 Adam Wawrzyńczyk
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 607 974 123 Dawid Niezgoda
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 602 743 705 Marcin Bryła
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 502 651 142 Grzegorz Konieczny
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 796 748 333 Paweł Cuprjan
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 607 358 322 Piotr Ruciński
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 669 143 180 Maciej Szkudlarek
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 606 985 583 Bartosz Plewiński
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 500 620 006 Bartłomiej Andrusiak
tel. 600 377 409 Tomasz Badura
tel. 606 985 583 Tomasz Plewiński
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 608 861 636 Adam Wawrzyńczyk
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 513 138 987 Daniel Pietkiewicz
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 519 581 082 Grzegorz Czerniawski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Kornel Landowski
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.